Együtt fejlesztik három település egészségügyi ellátását

Baranya

Több település egészségügyi alapellátása javulhat egy pályázat segítségével, amelynek kivitelezése a napokban kapott zöld utat.

Fejlesztik a három települést ellátó felnőtt és gyermek háziorvosi- és iskolaegészségügyi ellátást és a kettő körzettel működő védőnői szolgálatot. Az ehhez kapcsolódó, nyertes pályázat célja Nagykozár és Bogád esetében új épület létrehozása a felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint az iskola-egészségügyi ellátások és a védőnői szolgálat számára szükséges helyiségek kialakításával, Romonya vonatkozásában a meglévő háziorvosi rendelő épületének felújítása, az épület átalakítása és alkalmassá tétele a védőnői szolgálat ezen épületbe való költöztetésére.

– Rendelkezünk egy hatvan négyzetméteres, önálló háziorvosi rendelővel, amely a korábbi jegyzőségi hivatal épület másik felében működött – mondta Herman József polgármester. – A felújítás eredményeképpen az épület egészségházként tud működni a jövőben, a háziorvosi és a védőnői ellátás egy épületbe kerül, de mégis el lesznek különítve egymástól.
Hozzátette: az orvosi rendelők és a volt jegyzőségi irodák akadálymentesítése korábban megvalósult, de a jövőben helyet kap majd itt egy babakocsitároló, váróterem, tanácsadó iroda és kisebb vizsgáló helyiség is.

– A belső átalakításon kívül megvalósul a külső hőszigetelés, az orvosi rendelőn a nyílászárók cseréje parkolók kialakítása, amely komoly előrelépést jelent esztétikumban és tartalomban is – hangsúlyozta a polgármester. – A védőnői szolgálatot különböző eszközökkel szereljük fel teljes körűen, míg az orvosi rendelőbe többek közt új defibrillátor, orvosi lámpa, EKG készülék kerül.
Nagykozár esetében a háziorvosi rendelő jelenleg a művelődési ház épületében működik, míg a védőnő egy különálló épületben végzi a tanácsadást. A művelődési ház épülete az egészségügyi ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályi feltételek szerint nem bővíthető. A védőnői ellátást biztosító jelenlegi épület pedig talajvízzel telítődött területen fekszik, gazdaságos felújítása nem lehetséges. Bogád esetében a háziorvosi rendelés jelenleg a polgármesteri hivatal helyiségeiben valósulhat csak meg és ugyanitt tartja a védőnő is a tanácsadást. A hivatal épülete azonban telekhatáron belül nem bővíthető.

Az elsődleges tervek szerint az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek között a pályázatból vásárolnak eszközöket a praxisokhoz, mozgó szakorvosi szolgálat részére alakítanak ki helyiséget Nagykozáron, parkoló-férőhelyet és akadálymentes parkolóférőhelyet létesítenek, valamint udvart újítanak fel.