Rendkívüli árhullám várható a Dráván, folyamatos a felkészülés

Baranya

Jelenleg nincs elrendelve árvízvédelmi készültség a Dráva magyarországi szakaszán, az előrejelzések alapján várhatóan csütörtökön a reggeli órákban éri el az árhullám hazánkat.

A Dráva folyó horvát és szlovén szakaszán már kritikus a helyzet. Az érintett térségben folyamatosan zajlanak a védekezési munkálatok.

Baranya megye területén a Szigetvári- és a Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területét érintheti majd az árhullám, ezért a kirendeltségek munkatársai a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal közösen, a mai napon töltésbejárást tartottak a Dráva, a Fekete víz, valamint Pécsi víz menti töltésszakaszokon, melyek árhullám levonulása esetén elsődlegesen veszélyeztetettek.

A védekezéshez szükséges erők, eszközök összpontosítása folyamatos, valamint a védekezéshez szükséges humán erőforrás szervezése, és a váltás kialakítása zajlik.

Az árhullám során várhatóan érintett települések polgármestereinek tájékoztatása megtörtént, valamint kézhez kapták az Országos Vízügyi Igazgatóság árvízi előrejelzését is. Kirendeltségeink munkatársai felhívták a települések figyelmét arra is, hogy a rendelkezésre álló induló katasztrófavédelmi készletet szükség esetére készítsék elő. Az induló katasztrófavédelmi készlet minden településen olyan eszközökből tevődik össze, melyek az adott település helyi veszélyeztető hatásainak lokális kezelésére alkalmazhatók. Például homokzsákok, lapátok, egyéni védőeszközök stb.

Emellett felhívták a polgármesterek, valamint a közbiztonsági referensek figyelmét néhány fontos, gyakorlati feladat végrehajtására is. Ilyen a települési vízkárelhárítási tervek előkészítése, mely alapvető műszaki és lakossági adatokkal, információkkal támogat egy árvízi védekezést. A munkálatok során fokozott figyelmet kell fordítania a település vezetésének a védekezést dokumentáló napló folyamatos vezetésére, mely az utómunkálatok finanszírozásához szükséges, valamint a pályázati elszámolások alapja is.

A polgármesterek tájékoztatása azért is kiemelten fontos, mert a hatályos jogszabályok alapján a települési szintű védekezési feladatok irányításáért a polgármester a felelős. Természetesen a katasztrófavédelem munkatársai egy árhullám levonulása során mindenben segítik a Dráva menti települések védekezési feladatait.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság folyamatosan kapcsolatot tart a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, és mindig a legfrissebb előrejelzésekhez igazítja a védekezésre történő felkészülést, és a lakosságvédelmi feladatok tervezését.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyhelyzeti központjában a tegnapi nap során rendkívüli ülés keretében kerültek meghatározásra az érkező árhullámmal kapcsolatos védekezési és lakosságvédelmi feladatok.

Értékelték az előkészületi feladatok helyzetét, valamint feladatszabás meghatározására került sor a gépjárművek speciális igényvételére történő felkészítésre, a védekezéshez szükséges eszközök készletezésére, valamint a logisztikai feladatok tervezésére.

A polgári védelmi szakemberek pontosítják az esetlegesen szükséges lakosságvédelmi intézkedésekhez szükséges erőket és eszközöket, ellenőrzik a lakossági befogadóhelyek helyzetét és igénybevételét.

Igazgatóságunk kezdeményezte a Megyei Védelmi Bizottság együttműködési értekezletének összehívását a védekezés összehangolásának biztosítása érdekében, melyre a mai napon kerül sor.

forrás: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság