Települések válaszúton

Gazdaság

Via Futuri – Települések válaszúton címmel rendeznek konferenciát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Aulájában november 29-én és 30-án. Időpont: 2012. november 29- 30.

A válságok egy település vagy régió életében látszólag kényszerpályára állítják a gazdasági és társadalmi fejlődést, s ezek a kényszerpályák meghatározzák, leszűkítik a politikai szereplők napi mozgásterét. A válságok ugyanakkor új stratégiai irányok kidolgozására is lehetőséget adnak. Azok a települések, amelyek kihasználják a régi struktúrák fellazulását és képesek felismerni az így adódó stratégiai lehetőségeket, új fejlődési pályára állva érhetnek el sikereket.

A konferencia első napja a Pécs előtt álló választási kényszerekre és stratégiai lehetőségekre fókuszál, illetve bemutatja az energetikában rejlő kutatási lehetőségeket. Az előadók kiemelt fontosságot tulajdonítanak Pécs és a régió kapcsolatának, s ezért a konferencia második napján kimondottan a régió kis- és közepes méretű településeinek, erőforrás-felhasználás optimalizálásban rejlő kitörési lehetőségeire koncentrálnak. Az előadások és az eszmecserék során a hatékonyságot elősegítő technológiák, eljárások gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő, azaz vidékfejlesztő tulajdonságaival is foglalkoznak.

(fotó: Csortos Szabolcs)

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyik kiemelt célkitűzése - felhasználva a közgazdaság- és gazdálkodástan területén, a karon koncentrálódó elméleti tudást -, hogy a helyi gazdaság aktív szereplőjévé váljon. A Konferencia témájában több kutatást is folyik, melyek közül három mutatkozik be a rendezvényen. A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 számú projekt célja, hogy komplex módon vizsgálja és modellezze az energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásait.

A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002, „A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése” kutatási projekten belül a Kar azt kutatja, hogy a környezetvédelmi-környezetgazdálkodási elvek (és azok közül kiemelten az energia hatékonyság) hogyan érvényesíthetők az urbánus és rurális térségekben, és azok hogyan hangolhatók össze a modern építészet, az energiagazdálkodás és a komplex vidékfejlesztés feladataival.

A DDOP-1.1.3-11-2011-0014 számú projektben pedig a Kék Gazdaság Innovációs Klaszterben folytatott aktív részvételével kívánja elérni, hogy a helyi tudásbázist felhasználva a régióban működő cégek bevonásával olyan megoldásokat dolgozzon ki, amelyek a természettel harmóniában, hulladék keletkezése nélkül működtethetőek.

A konferencia programja

Pannon Krónika/PTE