Kreativitás, innováció, fiatalság – a kód neve: b2

Kultúra

Lendületes, ötletgazdag gondolkodással igyekszik segíteni a városvezetésnek a PTE PMMIK b2 Innovációs Hallgatói Csoportja. A kezdetben építészmérnök hallgatókból szerveződött csapat a 2011/12. tanévben közgazdaságtant, szociológiát és természettudományt hallgató fiatalokkal bővült.

A b2 névre keresztelt hallgatói csoport 2010/11. tanév tavaszi szemeszterében zömében építészmérnök hallgatókból szerveződött meg. „Alapvetően egy interdiszciplináris hallgatói csoport megalapítását tűztem ki célul, amelynek tagjai saját szakterületükön akarnak és tudnak tenni Pécs és a régió fejlődéséért. A csoport a különböző tudományágak képviselői együttműködésével komplex képet láthat a problémákról, a közös munkával pedig nagyban segítheti a város vezetőségének munkáját, fiatalos, lendületes gondolkodásával” – fogalmaz Kósa Balázs doktorandusz, a csoport elnöke.

A csoport célja, hogy a helyi fiatalság kreativitásával, kíváncsiságával, lelkes érdeklődésével, tudásvágyával, tettvágyával, illetve gondolataival a város, a régió jövőképéhez sikeresen hozzájáruljon leleményes, lelkes és segítőkész partnerek segítségével. Fontos, hogy a csoportban tevékenykedő hallgatók, fiatalok elsajátítsák a kreatív, problémamegoldó gondolkodást. A b2 erőssége, hogy a mérnöki, közgazdasági, bölcsész és művészeti tudományok között álló szakemberek, jelen esetben még komplexebb tudományterületekkel megtámogatott szemlélettel viszonyul a körülötte élőkhöz.

A b2 Csoport többek között előadásokat, vitaüléseket, konferenciákat, kiállításokat rendez, emellett szakmai tanulmányutakat szervez, s részt vesz a szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében. A csapat a 2011/12. tanévben közgazdaságtant, szociológiát és természettudományt hallgató fiatalokkal bővült.

A "Több, mint gyár" című eseményen készített többi felvétel a fotóra kattintva tekinthető meg

A b2 tagjai, aktív munkatársai már eddig sem voltak tétlenek. Tavaly a 2011 szeptemberében elhunyt Makovecz Imre Kossuth-díjas építész tiszteletére emlékestet rendeztek a Balokány-ligetben. „A tavalyi rendezvény során rengeteg tapasztalatot gyűjtött a csapat. Azt hiszem, a hallgatók lelkesebben állnak azóta a munkához, mert visszaigazolást kaptak nemcsak oktatóiktól és társaiktól, hanem a város vezetőségétől, a kamarától, művészektől és a lakosságtól, hogy amin dolgoznak és amiért küzdenek, az jó. Képes tizenöt ember is csodát varázsolni, még ha csak egy estére is” – mondja Kósa Balázs.

2012. december 9-én a b2 Csoport történeti kiállítással és vetítéssel, falfestésekkel egybekötött rendezvényt szervezett a Pécsi Bőrgyárban a Breuer Marcell Doktori Iskolával, a Pécsi Doktorandusz Önkormányzattal és a Pécsi Bőrgyár vezetőségével szoros szakmai együttműködésben.

A célunkat elértük, hiszen elértük azt a réteget, amelyet meg szerettünk volna szólítani. Az igencsak cudar időjárási viszonyok ellenére jelen voltak a hallgatók, intézményvezetők, városlakók és a bőrgyár volt és jelenlegi dolgozói, akik megköszönték a szervezést” – összegzi a tapasztalatokat Kósa Balázs. „Elégedettek azonban csak akkor lehetünk, ha a gyár – talán a rendezvénynek köszönhetően – újra megtelik majd élettel. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy újra termelni fog, hiszen a város szívében ez teljességgel lehetetlen, de a tartószerkezetileg kiváló állapotú épületegyüttes véleményünk szerint megtölthető új funkciókkal”.

A PTE PMMIK b2 Innovációs Hallgatói Csoportja nem éri be ennyivel: előreláthatólag tavasszal mutatják be azt a koncepciótervet, amellyel olyan tőkeerős befektetők figyelmét szeretnék felhívni, akik potenciált látnak a Pécsi Bőrgyár épületegyüttesében.

G. A.