Boldog Iskola Szekszárdon

Tolna

Boldog Iskola a szekszárdi Szent József Iskolaközpont. A gyerekek megtanulják, hogy hálát érezzenek környezetük iránt, és hogy miként lássák a jót.

A Katolikus Pedagógiai Intézményben hallottak először a Boldog Iskola programról a szekszárdi Szent József Iskolaközpont pedagógusai, amelyet megismerve úgy döntöttek, megteszik az első lépéseket, hogy Boldog Iskolává válhassanak. „Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” vallja dr. Bagdy Emőke professzor, aki a program fővédnöke. Az ő elkötelezettsége, szakmai támogatása e személyiségfejlesztő foglalkozások mellett rendkívül vonzó volt, csakúgy, mint Bagdi Bellának, a program kidolgozójának céltudatossága, segítőkészsége, amellyel a programban részt vevők számára olyan eszközöket biztosított, amelyekkel a megvalósítás egyszerű és élvezetes időtöltéssé válhatott.

Mint azt Bertáné Hargitai Margarétától, az iskola tanárától megtudtuk, nagy öröm, hogy megnyerték a pályázatot, és az ezzel járó címet. Szomorú tapasztalat ugyanis, hogy rengeteg ember, köztük nagyon sok gyermek szorong. Az iskolarendszer teljesítménykényszerén kívül a külső elvárásoknak való megfelelési vágy a felelős ezért. A mai világ divatpesszimizmusa is erősíti ezt a jelenséget, az ismerősök a „Hogy vagy?” kérdésre többnyire már nem merik azt válaszolni, hogy „jól”. A jó hír, amit a Boldogságóra-program is bizonyított, hogy a boldogság tanulható, a negatív hozzáállás áthangolható.

Ez a nagyszerű stratégia, amely tíz hónapon keresztül más-más boldogságfokozó technikát helyez fókuszba, ezt tanítja. Felkelti az igényt a testmozgás iránt, úgynevezett megküzdési módszerekkel erősíti a gyerekek problémamegoldó képességét. – Rájöhetnek tanulóink arra, hogy a nehézségek éppúgy az élet részei, mint a sikerek, s nem kudarcként, hanem fejlődési lehetőségként értékelik ezeket a helyzeteket. Megtapasztalják a jócselekedetek örömét, és hogy hogyan kell elköteleződni egy-egy cél mellett – állítja a pedagógus.

A keresztény nevelés már régóta fókuszába vonta a lélek, s az érzelmi intelligencia csiszolását, fejlesztését, a Szent József Iskolaközpont pedagógiai eszköztárába ezért is illeszkedik olyan kiválóan a Boldogságóra program. A 2. osztályban hittanóra keretében Nyisztorné Mihola Zsuzsanna, 5. osztályban osztályfőnöki órán Bertáné Hargitai Margaréta, 6. osztályban szintén osztályfőnöki órán Riznerné Osztafin Klaudia vezetésével induló boldogságórák mind a gyerekek, mind a szülők körében nagy sikert arattak, akik nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel várják a következő hónapot, az új technikák elsajátítását. A szülők körében két osztályban is akkora érdeklődés kíséri a boldogság tanulásának folyamatát, hogy kérésükre a pedagógusok hamarosan a szülők számára is lehetővé teszik a program kipróbálását.

Szeptember a hála hónapja volt. Második osztályban a gyerekek hálavirágokat és egy egész kertet készítettek, melyben azt mutatták meg, hogy milyen sokféleképpen lehet kifejezni a hálát. Tanítónénijüket mélyen meghatotta, hogy a virágok készítése után a kis másodikosok milyen természetesen léptek oda egymáshoz, s fejezték ki egymás iránti hálájukat öleléssel, mosolygással. Az ötödikesek hálafilmjében az egyik tanuló egy napját kísérték végig, dokumentálták azokat a helyzeteket, melyben nehézségek, rossz élmények érték a főszereplőt, de a hála – mint a valóságban is – minden negatív érzést pozitívvá változtatott. A feladat a csapatmunka fontosságára is ráirányította a figyelmet. A hatodikosok megnézték, hogy a teremtett világban mi mindenért lehetnek hálásak, az ő hálakertjük hasonlatossá vált az Édenkerthez.